بررسی تأثیر پوست گیری کنجد خام بر میزان سرب و کادمیوم ارده های سنتی استان یزد( روغن ارده )

توسط | مهر ۹ام, ۱۳۹۶|دسته‌بندی نشده|

بررسی تأثیر پوست گیری کنجد خام بر میزان سرب و کادمیوم ارده های سنتی استان یزد( روغن ارده ) نتایج این بررسی نشان داد میزان سرب و کادمیوم در محصول نهایی تحت تاثیر فرآیند های تولید قرار می گیرد که تمامی این فرآیندها مورد ارزیابی قرار گرفتند. فرآیند پوست گیری کنجد خام و سپس بودادن [...]